Kat:3 | Extrusion  Kat:2 | Quenching Kat:1 | Drawing

BCF Sentetik İplik Üretim Sistemleri

BCF iplik üretimi makinası besleme ve dozajlama, ekstruzyon, filtrasyon, metraj ve pompalama, düzelerle eğirme, soğutma, yağlama, sündürme, şişirme, puntalama ve sarım aşamalarından oluşmaktadır.

Polipropilen iplik bu aşamalardan geçerek üretilirken, polyamid iplik üretimi için ayrıca bir hammadde kurutucusu, polyester iplik üretimi için ise kristalizatör ve kurutucu gerekmektedir.

Tüm birimleri merkezi bilgisayar yardımı ile kontrol edilen makine tamamen otomatik olarak çalışmaktadır. Basınçlı hava ihtiyacının vidalı kompresör ile karşılandığı, soğutma sisteminde otomatik kontrollü klima sistemi ile teçhiz edilmiş çiller grubunun kullanıldığı makinada, elektrik motorları vektör kontrollü AC frekans inverterleri aracılığı ile sürülmektedir. Sistemin otomasyonunda basınç sensörleri, termokupullar ve gerekli ara birim kartları kullanılmaktadır. Gerekli polimeri istenilen oranda ölçerek düzelere aktarmak üzere tek girişli ve dört çıkışlı planet dişli sistemli polimer metraj pompaları tercih edilir. Polimerin katılaşarak iplik şeklini aldığı soğutma kabininde hava ile soğutma sağlanmakta olup laminer ve istenilen düzgünlükte hava akımı elde etmek amacı ile tasarlanan ünitede hava sıcaklığı bilgisayar aracılığı ile kontrol edilmektedir.

BCF iplik üretimi için makinada basınçlı, sıcak hava jeti ile tekstrüze ünitesi ve hava jetli puntalama sistemi mevcuttur. Makine otomatik bobin değiştiricili sarım üniteleri ile teçhiz edilmiştir.

BCF İplik Üretim Akış Şeması

Aşamalar

 1. Dosing
 2. Extruder
 3. Oil Tank
 4. Spinning
 5. Spin Fnish
 6. Pre-Interlacing
 7. First Drawing
 8. Second Drawing
 9. Third Drawing
 10. Texturing
 11. Fourth Drawing
 12. Interlacing
 13. Winder

CF Sentetik İplik Üretim Sistemleri

CF iplik üretimi makinası besleme ve dozajlama, ekstruzyon, filtrasyon, metraj ve pompalama, düzelerle eğirme, soğutma, yağlama, sündürme, puntalama ve sarım aşamalarından oluşmaktadır. Sistem tekstüre ünitelerinin dışında BCF iplik üretimi ile aynı ünitelerden oluşmaktadır. Üretilecek ipliğin özelliklerine göre çekim ünitelerinin yerleşim ve sayısı değiştirilebilir.

CF İplik Üretim Akış Şeması

Aşamalar

 1. Dosing
 2. Extruder
 3. Oil Tank
 4. Spinning
 5. Spin Fnish
 6. Pre-Interlacing
 7. First Drawing
 8. Second Drawing
 9. Third Drawing
 10. .
 11. Fourth Drawing
 12. Interlacing
 13. Winder

Kesik Elyaf Üretim Sistemleri

Sentetik elyaflar, Polyester, Polyamid ve Polipropilen gibi termoplastik polimerler veya bunların geri dönüşümleriden elde edilmektedir. Tek kademe veya çift kademe olmak üzere iki ana prensipte elyaf üretim makinaları mevcuttur.

İki kademeli sistemin ilk kademesinde; hammadde kurutma ve taşıma sistemleri, ekstruder, polimer filtresi, metraj pompaları, yağ tankı, düze bloğu ve düzeler, monomer emiş sistemi, soğutma kabini, spin finiş yağlama sistemi, kılavuzlama makaraları, besleme silindirleri, sun flower besleme dişli ünitesi ve biriktirme kovaları bulunmaktadır.

İkinci kademe; kovalar ve cağlık, beşli grup tow besleme silindirleri, ısıtma banyosu, birinci çekim silindirleri gurubu, ısıtma ünitesi, ikinci çekim gurubu, buharlı ısıtma gurubu, üçüncü çekim gurubu, annealer, tow sogutma silindirleri, tow katlama ve gerginlik üniteleri, buharlı ısıtma ünitesi, mekanik krimper, püskürtme ünitesi, kurutma fırını, kesici ve balyalama sisteminden oluşmaktadır.

Temel elyaf eğirme sisteminde hammadde makinaya taşınır, ergitilir ve düze adı verilen kalıplardan geçirilerek iplik şekline dönüştürülür, soğutma kabininde soğutulur, özelliklerini geliştirmek amacıyla çekim ünitesinde sündürülür, krimperden geçirilir ve istenilen ölçülerde kesildikten sonra elyaflar balyalanır.

Elyafın kullanım amacına göre farklı düze kesitleri ve fırınlama özellikleri bulunmaktadır. Örneğin;

Dolgu sınıfı elyaf üretimi için içi boş (hollow) düze kullanılmakta olup krimperden sonra silikonlanan elyaf kesilerek boyutlandırılmış halde fırına beslenmektedir.

Pamuk sınıfı elyaf üretimi için yuvarlak delikli düzeler kullanılmakta, krimperden geçen elyaf demeti fırında kurutulup tavlandıktan sonra kesilmekte ve balyalanmaktadır.

Geri dönüşüm malzemelerinin kullanımı gün geçtikçe artmaktadır.

Kesik Elyaf İplik Üretim Akış Şeması

1. Aşama

 1. Dosing
 2. Extruder
 3. Oil Tank
 4. Spinnerets
 5. Spin Fnish
 6. Roll Guide
 7. Rollers
 8. Sunflower Gearing
 9. Cans
.
.
.

2. Aşama

 1. Cans
 2. Inlet Flow Guide Stand
 3. İmmortion Bath
 4. 1. Draw Stand
 5. 1. Heating Chest
 6. 2. Draw Stand
 7. 2. Heating Chest
 8. Annealer
 9. 3. Draw Stand
 10. Steam Box
 11. Crimper
 12. Dryer
 13. Balling
 14. Cutter