Kat:2 | Quenching Kat:1 | Drawing

Hammaddenin Beslenmesi

Granül haldeki PP pnömatik olarak yer seviyesinden ekstruder girişine kadar, vakumlu taşıma prensibi ile yüklenmektedir.

Dozajlama (Dosing)

Ekstrüzyon işleminden önce hammaddeye boya ve katkı maddeleri karıştırılır. İstenilen oranda ve hassasiyette sürekli olarak karışımı sağlamak üzere dijital–volumetrik veya gravimetrik dozajlama prensibi ile çalışan senkronize dozajlama üniteleri kullanılır. Dozajlama ünitesi hammaddenin ve boyanın aynı anda ölçülerek senkronize bir şekilde belirli bir oranda karıştırılması ile istenilen renkte ve tonda iplik üretimi mümkün olmakta ve renk stabilitesi sağlanmaktadır.

Ekstruzyon (Extruder)

Ekstruderde granül haldeki PP ve katkı maddeleri sıcaklık ve sürtünme etkisi ile ergitilmekte, sıkıştırılmakta, homojenize edilmekte ve böylelikle istenilen sıcaklık ve basınçta ergimiş polimer elde edilmektedir. Ekstruder performansını yükseltmek amacı ile merkezi bilgisayar kontrolü, gerekli ısıtma ve soğutma üniteleri ve gerekli karıştırma bölümleri ile teçhiz edilmiştir.

Metraj ve Pompalama (Metering Pump)

Granül hammaddenin ergitilerek ipliğe dönüştürüldüğü direkt eğirme sistemlerinde metraj pompaları sistemin kalbi durumundadır ve üretilen ipliğin denyesi ile düzgünlüğü tamamı ile pompa performansına bağlıdır. Pompada istenilen miktarda polimer ölçülerek istenilen basınçta düzelere aktarılır. Sağlıklı bir iplik üretim sisteminde istenilen çalışma hızında istenilen kalınlıkta iplik üretimi tamamı ile metraj pompasının ergimiş polimeri istenilen hassasiyette ölçerek istenilen basınçta verebilmesi ile mümkündür. İstenilen hassasiyette hız ayarı yapılabilmesi ve değişken yük şartlarında pompa devrinin sabit kalması için vektör kontrollü AC sürücüler kullanılır.

Yağ Tankı ve Düzeler (Oil Tank and Spinnerets)

Polimer manifoldları, eğirme kafası, düzeler ve metraj pompaları yağ tankı sabit sıcaklık banyosu içerisinde istenilen sıcaklıkta tutulmaktadır. Sentetik iplik üretiminin en önemli bölümü olan ve ergimiş polimere istenilen şeklin verildiği ve ardından katılaştığı düzeler farklı kesit şekillerine sahip olabilmektedir. Halı ipliği üretiminde genellikle trilobal kesitli düzeler kullanılmakta olup düzedeki delik sayısı üretilecek olan filament sayısına bağlı olarak değişmektedir.