Kat:3 | Extrusion Kat:2 | Quenching Kat:1 | Drawing

Soğutma Kabini

Düzelerden dik olarak sıvı halde fışkıran flamanlar yandan üflenen hava ile oda sıcaklığına kadar soğutulurlar. Soğutma havası prosese bağlı olarak genellikle 18-26 oC de ve nem oranı 50-70 % olup hava hızı 0.25-1.2 m/s arasında değişmektedir. Soğutma bölgesinde elyaf molekülleri belirli uzaysal geometride şekillenirler. Elyafın fiziksel özellikleri moleküllerin oryantasyonuna, kristalleşme derecesine, soğutma hızı ve gerginliğine bağlıdır. Hava hızındaki değişiklikler ve türbulans elyaf kalitesi üzerinde çok büyük etkiye sahiptir. Soğutma kabininde laminar, düzgün, filtre edilmiş ve şartlandırılmış hava dağılımına ihtiyaç vardır. Soğutma kabininden geçen tüm elyaf demetleri üzerinde eşit soğutma etkisi elde edilmesi gereklidir.