Kat:3 | Extrusion Kat:2 | Quenching

Yağlama (Spin Fnish)

Spin finish yağı ile elyafın kondisyonlanması ipliğin kalitesinde önemli rol oynar. Elyafın yağlanması ile birlikte, elyaf üzerinde oluşan statik elektrik alınır, daha yüksek çekim hızlarında çalışılmasına olanak sağlanır, iplik kopuşu sayıları azalır, elyafın daha sonraki aşamalarında işleme verimliliği artar ve en önemlisi üretilen iplik üzerinde bakteri üremesi problemini önleyerek uzun ömürlü iplik üretimini mümkün kılar. Uygulamada spin finish yağı saf olarak veya su ile karıştırılarak emülsiyon halinde kullanılmaktadır. Spin finish yağlama sisteminin stabilitesi ve hassasiyeti çok önemlidir. Genellikle bu tür sistemlerde dişli pompalar tercih edilmektedir.

Sündürme (Drawings)

İstenilen denyede ve sağlamlıkta iplik üretebilmek ve polimerde daha iyi moleküller oryantasyon elde etmek amacı ile ipliğin sündürülmesi gerekmektedir. Sündürme işlemi çekim ünitesi tarafından gerçekleştirilmektedir. Çekim farklı çevresel hızlara sahip tanbur (godet) grupları aracılığı gerçekleştirilmektedir. Tanbur çevresel hızlarının oranı makinada çekim oranını vermektedir (DR=V2/V1). Ankastre tasarıma sahip tanburların kullanıldığı çekim ünitesinde öngerme tanburları soğuk olarak kullanılmakta olup tanbur üzerinde iplik dağılımı seperatör roll aracılığı ile elde edilmektedir. Yavaş godet duo (çift) içten ısıtmalı olup yüzeyi krom kaplıdır. Hızlı godet duo yüksek sürtünme katsayısı ve aşınma dayanımı sağlayan seramik kaplamaya sahip olup içten ısıtmalıdır.

Şişirme (Texturing)

Halı ipliğini diğer sürekli elyaflardan ayıran en önemli özellik şişirilmiş olmasıdır. Şişirme işlemi ipliğin tekstrüze jeti ile tekstrüze edilmesi ile gerçekleştirilmektedir. BCF iplik üretiminde hava jeti ile tekstrüze sistemi kullanılmakta olup sıcak ve yüksek basınçlı havanın bir boru içerisinde ani genleşmeye maruz bırakılması ve bu genleşme sırasında ipliği boru cidarında bulunan gözeneklere çarptırarak kırılmalara ve katlanmalara sebebiyet vererek iplik boyunda kısalma ve hacimsel kabarıklığa yol açması şeklinde gerçekleştirilmektedir. Elde edilen kabarıklığın kalıcı olabilmesi için, kabarık iplikler soğutulmakta ve boyutsal stabilite sağlanmaktadır. Soğutma işlemi şişirilmiş elyaf demetlerinin bir döner tanbur üzerinde (soğutma tanburu) biriktirilerek üzerinden soğutma havası geçirilmesi ile sağlanmaktadır.

Puntalama (Interlacing)

Halı ipliği genellikle 120 veya 144 iplikten oluşan elyaf demeti şeklinde olduğundan değişik işleme aşamalarında demet içerisindeki ipliklerin bir arada kalmalarını sağlamak amacı ile iplikler puntalanmaktadırlar. Uygulamada genellikle her bir metre iplikte 25–30 punta olacak şekilde puntalama yapılmaktadır. Puntalama işlemi basınçlı hava kullanılarak gerçekleştirilmekte olup punta sıklığı, punta jetine giren havanın basıncı ile ayarlanabilmektedir.

Sarım (Winding)

Puntalama işleminin ardından son şeklini almış olan ipliğin masuralar üzerine sarılarak makinadan alınması gerekmektedir. Üretilen ipliğin tekstil özelliklerinin korunması sarım işlemi sırasında oluşturulan bobin kalitesine de bağlıdır. Halı ipliği bobininden beklenen önemli özellikler iyi sağılma kabiliyeti, iyi taşıma kararlılığı, uygun şekilde iplik sonu ve iplik başıdır. İplik üretim sistemleri yüksek hızlarda çalıştığından, bir bobinin dolma süresi çok kısadır ve bobin değiştirme işlemi bu kısa süre içerisinde gerçekleştirilmektedir. Kullanılan sarıcılar, elyafı bobin üzerine istenilen miktarda ve gerginlikte sarabilmekte ve içerdiği mikroprosesör kontrollü veri yönetim sistemi ile gerekli bobin değiştirme işlemini otomatik olarak gerçekleştirmektedir. İpliğin sarıcıya beslenmesi sırasında basınçlı hava ile çalışan iplik emme tabancası kullanılmaktadır.